Výrobná činnosť – betonárka

Detaily

Výrobná činnosť - betonárka

V posledných rokoch sa táto divízia firmy zaoberá výlučne výrobou IZT kameňoblokov.

Výroba betónových prefabrikátov IZT – tieto slúžia na reguláciu vodných tokov v rôznych požadovaných rozmeroch, prípadne iných betónových prefabrikátov na objednávku

Náš výrobok

Prefabrikované oporné múry – Kameňobloky IZT sa používajú na oporné konštrukcie terénnych úprav dopravných stavieb a zemných telies. Výrobky sa môžu zabudovať len na presne určené miesto v stavebnej konštrukcii, pre ktoré boli vyrobené podľa príslušnej projektovej dokumentácie. 

Rozmery kameňoblokov sú variabilné a závisia od požiadavky odberateľa. 

Referenčné stavby
 • SCO- VIA s.r.o.- Protipovodňové opatrenia v obci Čadca- Raková
 • FKL a brat, spol. s.r.o.- Protipovodňové opatrenia v obci Ilava- úprava Podhradského potoka 
 • HASTRA s.r.o.- Protipovodňové opatrenia v obci Teplička nad Váhom- regulácia potoka
 • Stanislav Papajík- DOPSTAV- Protipovodňové opatrenia v obci Lodno
 • SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.- Protipovodňové opatrenia v obci Slaská
 • SKLÁDKY a ODPADY s.r.o- Protipovodňové opatrenia v obci Bzenica- Vyhniansky potok
 • SKLÁDKY a ODPADY s.r.o- Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov
 • Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.ro.- mostné rímsy- úsek Solčany- Oponice 
 • HASTRA s.r.o.- Blatnica- most Húkadlo 
 • HASTRA s.r.o.- Raková- Korcháň 
 • GAL CONSULTING s.r.o.- Protipovodňové opatrenia v obci Buková 
 • VÁHOSTAV- SK, a.s.- Veľké Kozmálovce- rybovod 
 • REKOS spol.s.r.o.- Ochrana pred povodňami v obci Dlhé nad Cirochou 
 • AGRICOLO s.r.o.- Vitanová- Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne
 • T M G a.s.- Košecké Podhradie, úprava Podhradského potoka