IZT Bloky

Prefabrikované oporné múry- Kameňobloky IZT

Prvky oporných múrov z betónu

Použitie stavebného výrobku: Prefabrikované oporné múry – Kameňobloky IZT sa používajú na oporné konštrukcie terénnych úprav dopravných stavieb a zemných telies. Výrobky sa môžu zabudovať len na presne určené miesto v stavebnej konštrukcii, pre ktoré boli vyrobené podľa príslušnej projektovej dokumentácie.

Prefabrikované

Výroba stavebných konštrukčných dielcov na inom mieste než je stavba/miesto umožňujú výrazne skrátiť dobu realizácie diela.

Presná výroba

1000mm/1300mm/400mm/200mm d/v/h1/h2, 1000mm/1000mm/400mm/200mm d/v/h1/h2, 1000mm/1000mm/300mm d/v/h, 1000mm/600mm/400mm/200mm d/v/h1/h2

Oporné konštrukcie

Vhodné na betónové ploty, úpravy svahov, úpravy vodných tokov, rýchla výstavba haly. Možnosť v prípade potreby premiestniť.

Certifikát o zhode

Dokument

SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04 – ZSV – 2365

Technické posúdenie

Dokument

SK technické posúdenie SK TP- 17/ 0021

Napíšte nám