Stavebná činnosť

Detaily

Stavebná činnosť

Na slovenskom stavebnom trhu pôsobíme od roku 1996. Máme niekoľkoročnú pôsobnosť v oblasti stavebníctva a realizácií desiatok stavieb, na ktorých konci boli vždy spokojní zákazníci. Všetky práce sú vykonávané a dozorované kvalifikovanými pracovníkmi. Vysoký dôraz kladieme na kvalitu našich prác, ktorou si budujeme dôveru klientov.

Prehľad

Naša spoločnosť sa v stavebnom odvetví pohybuje od roku 1996, kedy prešla transformáciou z fyzickej osoby na právnu formu.

V rámci daného segmentu sa zaoberáme počnúc zemnými prácami cez kompletnú výstavbu rodinných domov, rezidenčného bývania, zatepľovania objektov, interiérových prác, budovaním infraštruktúry k daným objektom až po výrobu betónových prefabrikátov určených na reguláciu vodných tokov a stabilizáciu svahov – IZT.

Vzhľadom k našim skúsenostiam veríme že dokážeme splniť akékoľvek ambiciózne zadanie investora a pretaviť tak jeho predstavu k reálnym črtám v dohodnutom čase a objeme…

Máme viac ako 120 stálych zamestnancov v TPP a ďalších 60 živnostníkov s ktorými spolupracujeme už viac ako 5 rokov. 

Naśe práce zahŕňajú:
Referenčné stavby
 • Výstavba bytového domu Na Karasiny, Prievidza
 • Výstavba Penziónu Sivý Kameň, Podhradie 
 • Nitra- rekonštrukcia ochranných múrikov
 • Handlová- výstavba detského ihriska, výstavba parkovacích miest
 • Obec Podhradie- výstavba šatní v areáli futbalového štadióna  
 • Košecké Podhradie- úprava Podhradského potoka 
 • Rekonštrukcia fasády PPC Čab 
 • Rekonštrukcia mestskej knižnice Žiar nad Hronom 
 • Rekonštrukcia múrika na rieke Nitra- vyústenie Dobrotky 
 • Handlová- čistenie rigolov
 • VUB Banka Prievidza- rekonštrukcia fasády 
 • Ubytovňa VÁH- Nové Mesto nad Váhom 
 • Obec Podhradie- výstavba – Dom smútku Podhradie 
 • Farský úrad Lehota pod Vtáčnikom- Rímskokatolický kostol Podhradie- celková rekonštrukcia 
 • Obec Sebedražie- opravy a údržba jestvujúceho parku s pamätníkom
 • Chalmová- ,, Údržba a opravy odklalísk a skládky popolovín ENO“
 • Handlová- oprava odvodňovacej sústavy na zosuvnom území Handlová
 • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja- obkladanie prístupových rámp lomovým kameňom 
 • Vitanová, Oravica - výroba a dodávka oceľového zábradlia 
 • Zemianske Kostoľany- Lávka nad Lazným potokom v obci Zemianske Kostoľany 
 • Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v obci Komoča- obkladanie prístupových rámp lomovým kameňom 
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom- OFK Baník- výstavba WC na futbalovom ihrisku 
 • NOVÝ DOMOV, n.o.- Prievidza- vonkajšia fasáda budovy 
 • ELVERO s.r.o.- výstavba elektronabíjacej stanice pri AUPARKU- Bratislava
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom- Budova 5000- bytové jednotky
 • Výstavba rodinných domov, priemyselných, výrobných a skladových hál 
 • Rekonštrukcia bytových domov