Fotovoltaické elektrárne

Detaily

Výstavba fotovoltaických elektrární

Od roku 2013 sme doteraz postavili viac ako 200 fotovoltaických elektrárni, osadili cez 4 500 000 fotovoltaických panelov s výkonom cez 1350 MGW.

Referenčné stavby - videoukážky
Referenčné stavby - galérie